Ändrade ägarförhållanden i Sigarv AB

Den första april övertar Per Malm samtliga aktier i bolaget Sigarv AB och fortsätter därmed som ensam ägare.
Verksamheten fortsätter som tidigare med formverktyg, prototyper, rörbockningsverktyg och mätteknik i lokalerna i Forsheda.

Related Post