I år deltar vi i Industrinatten!

I år genomförs Industrinatten i Värnamo kommun för första gången. Den 11 december
är det dags och vi är med och deltar!

Värnamoområdet tillhör en av Sveriges mest intressanta småföretagarregioner. När Industrinatten går av stapeln den 11 december kommer kommunens cirka 400 åttondeklassare att få göra besök hos flera företag och förhoppningsvis bli inspirerade inför kommande utbildnings- och yrkesval.

Läs mer om Industrinatten på http://www.industrinatten.se/varnamo

Related Post