2015

Sigarv förvärvar Theka Formverktyg med 3 anställda

2011  65-års jubileum. Kusinen går in som delägare Sigarv och företaget investerar i en ny horisontalfräs med paletter och en automatsvarv. I dag är vi 4 anställda och siktar på att utöka personalstyrkan inom kort.

2010 
Sigarv investerar i en ny Micron Fräsmaskin. Orderingången vänder uppåt igen nyanställningar görs, men det är svårt att få tag i personal med rätt kompetens.

2009
Lågkonjunkturen drabbar även Sigarv, personalstyrkan minskas till 5 anställda och en period införs 4-dagars vecka för att företaget skall kunna överleva. Kundkretsen vidgas för att minska beroendet till just gummiverktyg.

2008
Detta år når företaget sin toppnotering och omsätter nära 6 miljoner.

2006
Sigarv 60 år
År 2006 Per fövärvar samtliga aktier i Sigarv. Sigarv firar sitt sextioåriga liv som företag.Idag förfogar sigarv över 1000 produktionsyta samt kontorsutrymmen. Vi är idag 7 anställda och omsätter ca: 4.5 miljoner. Kundkretsen har vi i närområdet för att vi skall kunna hålla hög servicegrad.

2004
Verksamheten delas
År 2004 Sigarv delas. Folke och Per Malm driver verksamheten inriktat på formverktyg för gummi och behåller namnet Sigarv. Kenneth och Sven Malm bildar bolaget SK-Form och fortsätter sin verksamhet med tillverkning av pressgjutningsverktyg.

2002
Inflyttning
År 2002 I November står den nya lokalen på Forsnäsvägen färdig för inflyttning. Kenneth och Sven driver verksamhetsgrenen pressgjutning. Folke och Per driver gummiavdelningen.

2001
Nytt samarbete
År 2001 Sigarv börjar planera en ny fabrik vid Delex. Idag förfogar Sigarv över drygt 1000 m² produktionsyta samt kontorslokaler. Vi är 14 anställda och omsätter ca 10 miljoner.

1994
Nytt ägarskap
År 1994 Kenneth och Folke Malm äger nu hela företaget själva. Kvalitetsarbete har påbörjats.

1986
Övertagande
År 1986 Arvid Johansson avled och hans barn Conny och Janet övertog hans del i företaget.

1985
Nya produktionslokaler
År 1985 byggdes det till 480 m² nya produktionslokaler.

1983
Nya delägare
År 1983 införskaffar Sigarv sin första styrda maskin, en VMA fräsmaskin R-630.

1982
Nya delägare
År 1982 gick Kenneth och Folke Malm in som delägare i företaget. En ny era av effektivisering och verksamhetsutveckling tog sin början.

1973
Ny tillbyggnad
År 1973 gjordes den andra tillbyggnaden utav produktions- kontor- och källarlokaler.

Början 70-tal
Gott samarbete
I början av 70-talet bestod all produktion utav tillverkning av formverktyg, fortfarande med ett väldigt gott samarbete med Forsheda Gummi AB.

Sent 60-tal
Företaget växer igen
Köptes Forshedas gamla tvättinrättning för att flytta över tillverkning och produktion av nagelklipparna och garderobsstänger. Sigarvs lokaler skulle i framtiden enbart användas för verktygstillverkning.

1965
Nya kontor
År 1965 byggdes nya produktions-, kontor- och källarlokaler.

1964
Tillbyggnad av gravyrverkstaden
Nu gjordes en tillbyggnad av gravyrverkstaden.

1962
Nytt samarbete inleds
Detta år inleddes ett betydande samarbete mellan Sigarv och Forsheda Gummi AB, vilket gjorde att Sigarv expanderade och i framtiden fick möjlighet att öka sin personalstyrka.

1961
Nyanställning
1961 anställdes Arvids andra svåger Kenneth Malm.

1960
Separation
1960 delade Sigfrid och Arvid på sig. Sigfrid startade företaget Stålverktyg och Arvid blev kvar som ensamägare till Sigarv.

1958
Gravyrverkstad.
Detta år inreddes en gravyrverkstad och en gravör anställdes för att själva kunna gravera verktygen.

1953
Vi växer
Sigarv expanderar för första gången. Folke Malm, som var Arvids svåger, påbörjar sin anställning. Folke hade då en lön på 75 öre per timme.

1946
Sigarv startas
I den postiva anda av goda framtidsutsikter efter andra världskrigets slut, bestämde sig bröderna Johansson för starta ett företag. Detta år grundades företaget av Sigfrid Johansson och Arvid Johansson – därav namnet SIGARV.