Sigarv AB, en anrik mekanisk verkstad känt för sitt idoga arbete och entreprenörsanda, har sedan starten 1946 styrts av mottot ”Visst går det”. 

Redan på 30-talet började bröderna Sigfrid och Arvid Johansson att tillverka hästskor till hästarna på gårdarna runtom i Forshedabygden. Nyfikenhet och entreprenadsanda har sedan genom åren präglat företaget i utvecklingen av produkter och nya verksamheter. Den än idag praktiska nageltången är utvecklad och tillverkad av Sigarv. 

Lika naturligt som det var för hovslagarna att smida hästskor som passade hästarna är det för Sigarv idag att göra verktyg som passar och tillgodoser kundens önskemål. Med fokus på bättre produktion och drift har vi successivt byggt upp vår kapacitet och blivit ett varumärke känt för att tillverka moderna verktyg för dagens och morgondagens produkter.   

Sedan den 1 januari 2004 ägs och drivs företaget av mig Per Malm, som ihop med mitt team upprätthåller Sigarvs rykte om att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet. Vi ser till att ligga i framkant i branschen och ständigt anpassa oss för att möta kundernas föränderliga behov vilket gör oss till en pålitlig partner för framtida utmaningar.