blog-grid

Nu blir vår maskinpark ännu mer komplett! 

  • 16 november, 2018

Vi ser en allt större efterfrågan på våra produkter. Genom att expandera med en helt ny 5-axliga HPM-maskin, kan vi erbjuda våra kunder större kapacitet, snabbare leveranser och kostnadseffektivare lösningar. Maskinens höghastighetsspindlar tillsa...

Läs mer read-more