Sigarv AB är utnämnd till Länets Företagare.

Sigarv AB är verksam inom tillverkning och försäljning av verktyg och metallartiklar, utöva tillverkning och försäljning av formverktyg, försäljning och installation av programvaror avsedda främst för styrsystem till numeriskt styrda verktygsmaskiner, bedriva reparationer av verktyg, äga, förvalta och handla med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.